No. 17 – Huset for bæredygtig handling

No.17 er byens nye samskabelseshus, der skal skabe grobund for handling gennem bæredygtighedsfremmende initiativer for og med borgere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Med oplysning, vidensdeling og håndgribelige værktøjer, skal vi sammen nudge til handlingsmønstre og adfærd, der bidrager til en hverdag og en verden i balance. 

Her kan du se udstillinger om eks. hvordan vi behandler vores tekstiler, skovrejsning, affaldssortering, Randers som cykelby og samskabelsesprocesser om eks. ny legeplads og ungemiljø på Justesensplæne. 

Her er også en byttebiks, et åbent værksted og mulighed for at afholde møder for alle i byen. Som virksomhed kan du invitere dine kunder til møde i cafelignende omgivelser, hvor alt emmer af klima og bæredygtighed. Iværksættere kan afprøve og sælge deres bæredygtige producerede produkter i klimabutikken, da der er et stærkt fokus på at være med til at skabe liv og aktivitet i byens midte

Man vil møde medarbejdere på tværs af kommunens forvaltninger, når man som, borger, uddannelsesinstitution, frivillig eller virksomhed /butik besøger huset. 

Stedet har officiel åbning tirsdag 10.10.23 kl. 15.00, i Slotsgade 4