Er du detailhandel, i servicebranchen, oplevelser m.fl. – BLIV MEDLEM af Randers City Forening

Større synlighed, mere trafik, del i fælleskabet og indflydelse!

Det er bare nogle af de områder du kan få styrket som medlem af Randers City

Markedsføring:

Hos Randers city har vi en stor og vigtig opgave i at markedsføre byen, som en attraktiv og inspirerende handelsby. Det gør vi med fokus på vores medlemmer og det de kan bidrage med.   Med et øget fokus omkring de digitale medier, kan vi nå langt ud og direkte ind i den målgruppe vi ønsker at tale til. Vi udvælger de medier, som er passende for budskabet. Og i samarbejde med medlemmerne skaber vi opmærksomhed og formidler budskaber der har til formål at informere og inspirere kunderne.  Vi kan hjælpe dig med synlighed, fokus på kampagner og events du evt afholder. Vi kigger gerne forbi og tager et billede og sammensætter en tekst til brug på de sociale medier. Du har mulighed for at byde ind på årets aktivitetsplan og være en del af de forudbestemte kampagner/aktiviteter.

Events og aktiviteter:

Vi planlægger og udfører en lang række aktiviteter, med henblik på at tiltrække flere besøgende, øge deres opholdstid i byen, fremme omsætningen hos medlemmerne og skabe en forbedret oplevelse for dem – hver gang. De forskellige events er som oftest sæsonbestemt og tapper ind i højtider og lign., men kan også være med henblik på at skabe trafik eller løse en konkret udfordring. Som medlem kan du inddrages i aktiviteter og fx være trafik knudepunkt, bidrage med produkter og lign.

Gavekort:

Som medlem kan du med fordel tilmelde dig gavekortsordningen. Der er både mulighed for at blive modtager af gavekortet men også være salgssted for kortet, som giver en mulig indtjening på 3 kr. pr. kort. Som modtager af gavekortet kan du øge din omsætning.

Sammenhold & fællesskab:

I Randers City bliver du en del af en forening som fokuserer på sammenhold og fællesskab. Der er en god intern kommunikation; du kan bl.a. være en del af den interne facebook gruppe og nyhedsbrev hvor der deles informationer, erfaringer og muligheder.

Som medlem får du: 

 • Indflydelse på arrangementer
 • Særlige rabataftaler
 • Modtager af citygavekortet
 • Mulighed for at bidrage til byens aktiviteter
 • Del i citynetværket 
 • Online synlighed; website, sociale medier
 • Del i den lokale handel
 • Indblik i byrummet
 • Deltagelse i Randers City Fordelsklub

Vi sørger for at påtage os alle opgaverne forbundet med:

 • Markedsføringen af Randers City
 • Administration af gavekorts ordningen
 • Planlægning og udførsel af aktiviteter og events
 • Udsmykning af byen
 • Julebelysningen og al admnistration forbundet hertil
 • Udvikling af byen, i samarbejde med kommunen
 • Samarbejder på tværs af flere institutioner

Som medlemmer af Randers Cityforening kan du være med i fællesskabet, som bidrager til de over 200 arrangementer som foreningen laver om året. Dette er alt fra julens arrangementer, Open by night – med temaer som kulturaften og sommerfest. Sundhedsdag, international marked og meget mere.

Som medlem bidrager man desuden til musik i gaderne, hyggelige bymøbler og flot beplantning i Randers’ smukke gader. Alt det som giver et godt indtryk af byen og øger opholdstiden for vores kunder. 

Medlemmer af Randers Cityforening får et skilt til vinduet, som viser at de bidrager til en aktiv og attraktiv handelsby med over 200 arrangementer om året.

Ønsker du at høre mere eller bliv medlem, kontakt: randerscity@randerscity.dk